o mnie

o mnie

Jestem doradcą strategicznym podmiotów kultury i sektora kreatywnego, ekspertem ds kultury EACEA, niezależną menedżerką kultury, koordynatorką projektów międzynarodowych, animatorką przemysłów kreatywnych, autorką testów o kulturze i brokerem informacji. Pomagam organizacjom pozarządowym, instytucjom kultury, firmom sektora kreatywnego w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju, budowaniu międzynarodowych i interdyscyplinarnych projektów i partnerstw.  more…
Twarze miasta

Twarze miasta

Wystawy plenerowe „Chełmno i jego mieszkańcy na starych fotografiach” i „Twarze miasta” w ramach 9 Hills Festival more…
kongres kultury 2016

kongres kultury 2016

Oddolna inicjatywa debaty na temat kultury. Podstawą programu są 42 tematy zgłoszone przez uczestników Kongresu. more…
9 Hills Festival 2016

9 Hills Festival 2016

Pierwsza edycja interdyscyplinarnego i interaktywnego FESTIWALU SZTUKI z pogranicza historii i fantastyki more…
Połączeni mogą więcej

Połączeni mogą więcej

Województwo kuj-pom jest jednym z najbardziej aktywnych regionów we wspieraniu powiązań kooperacyjnych i klastrów. more…
Strategia Klastra Kreatywnego

Strategia Klastra Kreatywnego

Klaster Brewstera skupia podmioty szeroko rozumianego sektora kreatywnego more…
Kultura i branże kreatywne – nowy motor rozwoju?

Kultura i branże kreatywne – nowy motor rozwoju?

Interdyscyplinarne seminarium, zorganizowane w ramach projektu pn. „Kreatywny łańcuch – monitoring powiązań sektora kultury i kreatywnego w Polsce” more…
W Polsce istnieją dwie równoległe rzeczywistości

W Polsce istnieją dwie równoległe rzeczywistości

Jedna – ta z okładki kolorowego magazynu „Pierwszy milion. Magazyn dla przedsiębiorczych”, w której rządzi talent i przedsiębiorczość more…
Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego

Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego

Seminarium stanowiło podsumowanie projektu badawczego „Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich”. more…
Kultura jako „dźwignia” rozwoju

Kultura jako „dźwignia” rozwoju

Czy polskie metropolie są świadome roli kultury jako czynnika rozwoju lokalnego more…
Powered by WordPress | Fluxipress Theme